Vloženo: 03.11.2014 - 17:31
Hudební obor

Pravidelné cvičení zanechává stopy i ve struktuře mozku, podobně jako posilování svalů působí růst některých partií těla. Studie provedená v Bostonu ukázala, že hudebníci nemají jen větší objem šedé hmoty v mozečku a více vyvinutou příslušnou část mozkové kůry, ale je u nich výraznější tzv. corpus callosum (trámec mozkový), který má za úkol levou a pravou část mozku spojovat. Hudební vnímání, vyhodnocení melodie, taktu a rytmu probíhá především ve spánkové a čelní části. Hudba aktivuje i talamus a mozeček, což jenom ukazuje, jak složité je zpracování hudebních signálů a jak velký vliv má umělecké vzdělávání na člověka. (J. Stárek, Speciál pro ZUŠ 4/2014)

Vloženo: 14.10.2014 - 12:37
Taneční obor

Fotografie z vystoupení žáků tanečního oboru a profesionálních umělců ve Studiu Alt@ 11.-13. října 2014.

tsl

Vloženo: 07.10.2014 - 15:53
Literárně - dramatický obor

V září tohoto roku se skupina žáků literárně-dramatického oboru pod vedením Radky Svobodové vydala na výměnný pobyt do Slovinské Lublaně. Fotografie.

lDO

Vloženo: 25.09.2014 - 17:18
ZUŠ Na Popelce

…všichni naši pedagogové mají odborné konzervatorní či vysokoškolské vzdělání (Pražská konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, PedF UK, FF UK, HAMU, JAMU, DAMU, AVU)?

Vloženo: 16.09.2014 - 07:44
ZUŠ Na Popelce

vo

Vloženo: 16.09.2014 - 07:40
ZUŠ Na Popelce

…na naší škole studuje 700 žáků ve více než dvaceti studijních zaměřeních v Košířích, na Smíchově a Praze-Slivenci?

Vloženo: 27.06.2014 - 14:30
ZUŠ Na Popelce

Další várka fotek: Happening, Bubnohraní, sbor Popelka v kostele Nejsvětější Trojice

happe

Vloženo: 26.06.2014 - 15:49
Hudební obor

Fotografie z letošního Rudolfina si můžete prohlédnout zde.

ani

Vloženo: 19.06.2014 - 17:14
Literárně - dramatický obor

Literárně-dramatický obor opět v letošním roce uspořádal mezinárodní divadelní Minifestival, tentokráte s účastí z Domažlic, Ostravy, Slovinska a Číny. Fotografie.

S podporou MČ Praha 5

minifestival