Vloženo: 07.10.2014 - 15:53
Literárně - dramatický obor

V září tohoto roku se skupina žáků literárně-dramatického oboru pod vedením Radky Svobodové vydala na výměnný pobyt do Slovinské Lublaně. Fotografie.

lDO

Vloženo: 25.09.2014 - 17:18
ZUŠ Na Popelce

…všichni naši pedagogové mají odborné konzervatorní či vysokoškolské vzdělání (Pražská konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, PedF UK, FF UK, HAMU, JAMU, DAMU, AVU)?

Vloženo: 16.09.2014 - 07:44
ZUŠ Na Popelce

vo

Vloženo: 16.09.2014 - 07:40
ZUŠ Na Popelce

…na naší škole studuje 700 žáků ve více než dvaceti studijních zaměřeních v Košířích, na Smíchově a Praze-Slivenci?

Vloženo: 27.06.2014 - 14:30
ZUŠ Na Popelce

Další várka fotek: Happening, Bubnohraní, sbor Popelka v kostele Nejsvětější Trojice

happe

Vloženo: 26.06.2014 - 15:49
Hudební obor

Fotografie z letošního Rudolfina si můžete prohlédnout zde.

ani

Vloženo: 19.06.2014 - 17:14
Literárně - dramatický obor

Literárně-dramatický obor opět v letošním roce uspořádal mezinárodní divadelní Minifestival, tentokráte s účastí z Domažlic, Ostravy, Slovinska a Číny. Fotografie.

S podporou MČ Praha 5

minifestival

Vloženo: 18.06.2014 - 17:14
Literárně - dramatický obor

Veronica Gaber ze slovinské Ljubljaně pracuje s neslyšícími studenty. Do Prahy za námi přijeli v rámci projektu EU Get Ahead, do kterého jsou zapojeni žáci LDO. Veronica připravila workshop, kde jsme se seznámili se znakovou řečí, vymýšleli pro naše jména znak, a to všechno jsme potom využili u dramatických aktivit.

gaber

Vloženo: 17.06.2014 - 09:10
Taneční obor

Včera se žáci tanečního oboru vrátili z cesty do Paříže, kde tančili a pořádali dílny v základní škole v Pantin. V neděli tančili pro zvědavé turisty přímo pod Eiffelovkou a po dosednutí v Praze je čekal na letišti transfer do Svitav, kde dnes vystupují na národní přehlídce Dětská scéna.
Cesta do Paříže se konala díky podpoře MČ Praha 5. Fotogalerie. Video.

eiffel