Divadelní minifestival se odehrál 14. a 15. června na Klikovce

Literárně - dramatický obor

Minifestival finančně podpořila MČ Praha 5. Děkujeme!

ldo