O nás

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro hudební rozvoj Vašeho potomka právě Základní uměleckou školu Na Popelce, která v roce 2018 oslavila 65 let od svého vzniku. Umělecké vzdělávání vyžaduje vysoké nasazení, ale přináší i radost z úspěchu příležitost k rozvoji tvůrčího potenciálu. Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet – ptejte se, navrhujte či si jen popovídejte s žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost rozšířit svůj život o další rozměr.

Tomáš KREJBICH, ředitel školy

ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou pro 750 žáků. Dává příležitost dětem a studentům všestranně rozvíjet jejich talent v těchto oborech:
  • hudebním
  • výtvarném
  • tanečním
  • literárně-dramatickém

Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle dohodnutého rozvrhu ve třech budovách:

  • v hlavní budově Na Popelce - obor hudební,
  • v budově Pod Klikovkou - ostatní obory,
  • v budově ZŠ Praha - Slivenec (obor hudební a výtvarný)

Podrobné informace o možnostech studia v kanceláři školy osobně nebo telefonicky:

Pobočka: Ke Smíchovu 16, 154 00 Praha - Slivenec /v budově ZŠ/. Vyučované předměty hudebního oboru na Slivenci: zobcová flétna, fagot, klavír, kytara a zpěv. 

Školní dvůr   Budova školy

Najdete nás na facebooku: "www.facebook.com/napopelce"

Pověřenec pro GDPR: Ing. Petr NACHER, Vysočanská 567/51, 190 00 Praha 9
mobil: +420 603 282 622, www.petersoft.cz, nacher@petersoft.cz


naše vize | RADOST Z TVOŘENÍ

Chceme být kulturním prostorem, kde se setkávají lidé z různých oborů umělecké činnosti a aktivně vytvářejí podmínky pro podnětný a tvůrčí růst osobnosti dětí a mládeže.

naše poslání | 4 OBORY - NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké vzdělávání.  Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř uměleckých oborů, kteří dlouhodobě garantují kvalitu výuky. Zároveň přinášíme obohacení kulturního života a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů pro své okolí.


Samostatná historie ZUŠ Na Popelce se píše od 1. ledna 1953, kdy vznikla odtržením košířské pobočky od Městské hudební školy v Biskupské.

V budově v ulici Na Popelce nabízí její hudební obor výuku širokého spektra předmětů: hru na klavír, akordeon, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, baskytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, hoboj, fagot, trubku, pozoun, bicí, zpěv a další. Žáci mají možnost uplatnit se od počátku nejen jako sóloví hráči, ale mohou se zapojit do souborů komorní hry, do smyčcového souboru, souborů bicích nástrojů, do dechového nebo komorního orchestru a následně i do nejstaršího orchestru školy Filharmonie mladých Praha. Žáci pěveckého oddělení se podílí na činnosti dvou oddělení pěveckého sboru.

Na odloučeném pracovišti Klikovka nad známým parkem Klamovkou mohou žáci navštěvovat obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Taneční a divadelní soubory jsou pravidelnými hosty v cizině a zároveň hostiteli zahraničních návštěv v rámci vzájemné spolupráce (Německo, Slovinsko, Francie, Turecko, Velká Británie, Japonsko, Čína, Indie, česká komunita v rumunském Banátu, Chorvatsku, USA). Žáci školy během školního roku vystupují na početných interních koncertech a představeních a zároveň se úspěšně umisťují v různých soutěžích a přehlídkách. 

Škola organizuje během školního roku pravidelně Vánoční a závěrečný koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Všechny obory se podílejí na přípravách květnového Společenského plesu v košířské sokolovně a zahradního happeningu pro žáky, rodiče a přátele školy.

Základní umělecká škola v Praze 5 - Košířích je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Prahou a členem Asociace základních uměleckých škol.


Citace závěru inspekční zprávy ČŠI z roku 2007:

Příkladné vedení školy s důrazem na uplatňování deklarovaného konceptu rodinné školy zapojováním co největšího počtu žáků do uměleckých těles, vynikající personální podmínky a výrazně se zlepšující podmínky materiální vedou k funkční podpoře rozvoje osobnosti žáků, jejichž výsledky jsou nadstandardní.

Ve sledovaných formálních podmínkách vzdělávání nebyly shledány nedostatky.