O nás

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro hudební rozvoj Vašeho potomka právě Základní uměleckou školu Na Popelce, která v roce 2018 slaví 65 let od svého vzniku.
Umělecké vzdělávání vyžaduje vysoké nasazení, ale přináší i radost z úspěchu příležitost k rozvoji tvůrčího potenciálu.
Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet – ptejte se, navrhujte či si jen popovídejte s žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost rozšířit svůj život o další rozměr.

Tomáš KREJBICH

ředitel školy

ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou pro 700 žáků. Dává příležitost dětem a studentům všestranně rozvíjet jejich talent v těchto oborech:
  • hudebním
  • výtvarném
  • tanečním
  • literárně-dramatickém

Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle dohodnutého rozvrhu ve třech budovách:

  • v hlavní budově Na Popelce - obor hudební,
  • v budově Pod Klikovkou - ostatní obory,
  • v budově ZŠ Praha - Slivenec (obor hudební a výtvarný)

Podrobné informace o možnostech studia v kanceláři školy osobně nebo telefonicky:

Pobočka: Ke Smíchovu 16, 154 00 Praha - Slivenec /v budově ZŠ/. Vyučované předměty hudebního oboru na Slivenci: zobcová flétna, fagot, klavír, kytara a zpěv. 

Školní dvůr   Budova školy

Najdete nás na facebooku: "www.facebook.com/napopelce"


naše vize | RADOST Z TVOŘENÍ

Chceme být kulturním prostorem, kde se setkávají lidé z různých oborů umělecké činnosti a aktivně vytvářejí podmínky pro podnětný a tvůrčí růst osobnosti dětí a mládeže.

naše poslání | 4 OBORY - NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké vzdělávání.  Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř uměleckých oborů, kteří dlouhodobě garantují kvalitu výuky. Zároveň přinášíme obohacení kulturního života a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů pro své okolí.


Samostatná historie ZUŠ Na Popelce se píše od 1. ledna 1953, kdy vznikla odtržením košířské pobočky od Městské hudební školy v Biskupské.

V budově v ulici Na Popelce nabízí její hudební obor výuku širokého spektra předmětů: hru na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet, hoboj, fagot, trubku, bicí, zpěv a další. Žáci mají možnost uplatnit se od počátku nejen jako sóloví hráči, ale mohou se zapojit do souborů komorní hry, do smyčcového souboru, do dechového nebo komorního orchestru a následně i do symfonického orchestru školy Filharmonie mladých Praha. Žáci pěveckého oddělení se podílí na činnosti pěveckého sboru a operního souboru, které v minulosti nastudovaly např. muzikál Aprílová škola na text Jiřího Žáčka nebo Dvořákovu Rusalku.

Na odloučeném pracovišti Klikovka nad známým parkem Klamovkou mohou žáci navštěvovat obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Taneční a divadelní soubory jsou pravidelnými hosty v cizině a zároveň hostiteli zahraničních návštěv v rámci vzájemné spolupráce (Turecko, Velká Británie, česká komunita v rumunském Banátu). Žáci školy během školního roku vystupují na početných interních koncertech a představeních a zároveň se úspěšně umisťují v různých soutěžích a přehlídkách. 

Škola organizuje během školního roku pravidelně Vánoční a závěrečný koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Všechny obory se podílely na přípravách letos již šestého ročníku Společenského plesu v košířské sokolovně a zahradního happeningu pro žáky, rodiče a přátele školy.

Základní umělecká škola v Praze 5 - Košířích je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Prahou.


Citace závěru inspekční zprávy ČŠI z roku 2007:

Příkladné vedení školy s důrazem na uplatňování deklarovaného konceptu rodinné školy zapojováním co největšího počtu žáků do uměleckých těles, vynikající personální podmínky a výrazně se zlepšující podmínky materiální vedou k funkční podpoře rozvoje osobnosti žáků, jejichž výsledky jsou nadstandardní.

Ve sledovaných formálních podmínkách vzdělávání nebyly shledány nedostatky.