Shrnutí prvního a druhého projektového roku

Shrnutí prvního projektového roku Performing Life

V projektu Performing Life se spojily tři různé instituce ze tří různých zemí. Základní umělecká škola Praha z České republiky, Univerzita Greifswald z Německa, a kulturní asociace uniT Graz z Rakouska.

Projekt byl zaměřen na prozkoumání možností divadelních představení, vázaných na konkrétní prostor, jako příspěvku k aktivnímu občanství.

V rámci projektu každá skupina dostala podporu a inspiraci od ostatních účastníků projektu při společné počáteční dílně, která divadelními prostředky zkoumala zvolená místa v jednotlivých městech, jejich možnosti, a způsob, kterým oslovit místní komunitu.

Po počáteční společné dílně pracovali studenti každé instituce samostatně, se svým pedagogem - režisérem na tvorbě divadelního představení, vázaného na konkrétní zvolený prostor.

Další společná dílna proběhla v každém místě při premiéře představení a byla částečně evaluační.

Během projektu Performing Life takto došlo v průběhu společné divadelní tvorby k vytvoření zcela nové metodologie.

Metoda cirkulujících návštěv se ukázala jako jedinečný způsob, jak na základě divadelních a kulturních odlišností jednotlivých zúčastněných stran, vytvořit společnou divadelní řeč.

Divadelní řeč, která prostřednictvím představení vázaných na konkrétní divadelní prostor promlouvá k obyvatelům různých evropských měst a je výrazným přínosem k aktivnímu občanství v současné Evropě.

Shrnutí druhého projektového roku Performing Life

Ve druhém projektovém roce pokračovaly ve spolupráci stejné instituce, a především stejní divadelní pedagogové, jako v roce prvním, což umožnilo plně zúročit zkušenosti, získané v prvním projektovém roce a efektivně na ně navázat..

Zaměření projektu bylo stále na aktivní občanství, a na možnosti divadelních představení vázaných na konkrétní prostor přispívat k rozvoji této oblasti. Neboť tato divadelní forma je efektivním nástrojem dialogu s běžnými občany. Divadlo zde přijde za nimi do jejich prostoru.

Také v tomto projektovém roce se práce opírala o společné projektové dílny. A to na počátku práce na představení ( kick off workshop), a poté při ukončení (evaluation workshop). Evaluating workshop byl v případě pražské skupiny spojen s premiérou projektového představení, v Greifswaldu hrála v rámci programu evaluation workshop pražská skupina své projektové představení. V projektových dílnách pracovali účastníci ze všech tří institucí.

Metoda cirkulujících návštěv, která se v prvním projektovém roce ukázala jako jedinečná cesta jak najít společnou divadelní řeč, byla ve druhém projektovém roce zachována, vzhledem k její jedinečnosti a enormnímu přínosu.

Po kick off workshopu pracovali studenti se svým divadelním pedagogem samostatně, avšak každá společná dílna byla zúročena ve vznikajících divadelních projektech všech tří institucí. Došlo tak k žádoucímu, plánovanému prolnutí zvolených témat. Témata byla zvolena režiséry před začátkem druhého projektového roku. Pražská skupina zvolila téma anonymity v evropském velkoměstě, skupina z Greiswaldu život na geografickém kraji sjednocené Evropy a skupina z Grazu bibliografii současných Evropanů.

Témata byla zvolena tak, aby skrze ně bylo možné zkoumat a ověřovat jedinečnou metodu, vzniklou v prvním projektovém roce. A také aby bylo možné skrze ně promlouvat společnou divadelní řečí k obyvatelům tří různých zemí současné Evropy.