Taneční oborCo se u nás naučíte 

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, probouzí v nich smysl pro krásu tance, harmonii v duševním životě, ovlivčnuje utváření hlubšího vztahu k životu a našemu okolí.

Všem žákům poskytujeme podle jejich schopností takové odborné vzdělání, se kterým se mohou uplatnit jak v amatérských tanečních souborech různého zaměření nebo v povoláních, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem, případně  pokračovat v dalším studiu směřujícímu k profesionálnímu působení.

Průběh studia  

Studium je rozděleno do několika navazujících stupňů.

Přípravné studium: děti ve věku 5-7 let
Zde děti pomocí různých pohybových her a hravých cvičení kultivují přirozený dětský taneční projev.
Studium I. stupně: děti ve věku 7-14 let, 7 ročníků
Studium II. stupně: děti ve věku 14-18 let, 4 ročníky
 

Kontakty 

Výuka probíhá ve 2 sálech v budově Pod Klikovkou 13, Praha 5 (vila v zahradě v tichém prostředí, ulice jednosměrná od Plzeňské ulice)
Tel.: 257 220 469

Vyučující:
Mgr. Jana Molíková | tel.: 603 313 338, e-mail: jana.mol@seznam.cz
MgA. Lenka Tretiagová | tel.: 606 754 666, e-mail: tretiag@volny.cz 

Náplň studia

Vyučovací předměty v 1. a 2. ročníku I. stupně: taneční průprava a taneční praxe

V hodinách průpravy se žáci učí vyváženému držení těla, rozvíjí základy tanečních technik, taneční projev a hudební cítění, učí se prostorové orientaci a tanečnímu vyjadřování. 
V hodinách taneční praxe děti tanečně zpracovávají jednoduché lidové taneční hry a tance, různé pohybové a taneční hry, drobné hudební skladby pro děti. Žáci pracují  pod vedením svého učitele, ale snaží se sami v rámci improvizace o své vlastní taneční vyjádření. Vystupují pak společně.

Od 3. ročníku vyučujeme tyto předměty:
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika (balet)
Taneční a pohybové divadlo
Taneční praxe
Historický tanec 
Popis jednotlivých předmětů najdete v připojeném dokumentu níže.

Zakončení studia
Na konci I. i II. stupně dostávají závěrečné vysvědčení, jako důkaz o ukončení jedné z etap ve studiu. Zároveň  musí předvést absolventské vystoupení na  koncertě. Při ukončení I. stupně předvádí choreografie ze všech tanečních technik, které si připravili společně se svým pedagogem. Při ukončení II. stupně si studenti připravují své choreografie již samostatně.  

Něco navíc

ZUŠ Na Popelce nabízí v tanečním oboru navíc pro velmi talentované žáky výběrové soubory:

Pro žáky II. stupně a dospělé soubor historického tance SALTUM DARE (saltum-dare.webnode.cz), který sdružuje zejména zájemce o historii – z největší části z renesančního období. Jeho členové se prezentují na dobových akcích, hradech a zámcích.

Pro děti I. a II. stupně TANEČNÍ STUDIO LIGHT, o.s. (www.tanecnistudiolight.cz) zabývající se především tanečním a pohybovým divadlem, které prezentuje práci vybraných dětí ve spolupráci s profesionálními umělci.

Práce ve výběrových souborech přináší nutnost finančních příspěvků nad rámec školného pro pokrytí vyšších nároků např. na kostýmy, u TSL i na pronájmy, profesionály aj.

Školné

Přípravné studium: 1000,-Kč / pololetí

I. a II. stupeň: 1200,-Kč / pololetí

Žáci, zapsaní do konce školního roku (do konce června) mají přednost před případnými dalšími zájemci, kteří přijdou v září. U stávajících žáků stačí potvrdit, že budou pokračovat.

 

PřílohaVelikost
Taneční obor: Náplň výuky48.18 KB