Víkendové úspěchy souborů ZUŠ

ZUŠ Na Popelce

Jeden přímý postup (Jola) a dva do širšího výběru na národní přehlídku Dětská scéna (pan Brum a Po škole) a stříbrné pásmo pro pevěcký sbor Popelka. Gratulujeme!

dsjola