Výsledky přijímacích zkoušek - aktualizováno o Slivenec

ZUŠ Na Popelce

Výsledky zobrazíte v přiložených souborech níže.

Zápis žáků Na Popelce a Pod Klikovkou je 3. září 13-18h (kromě PHV).
Zápis žáků na Slivenci individuálně na telefonních číslech pedagogů a 4. září 13-17:30 hodin v pracovně VV v případě výtvarného oboru.

Pokud se rozhodnete, že do výuky nenastoupíte, laskavě žádáme o sdělení této skutečnosti do konce června na e-mail zastupce@zusnapopelce.cz

Děkujeme a těšíme se na setkání v příštím školním roce.