Věděli jste, že...

Hudební obor

Pravidelné cvičení zanechává stopy i ve struktuře mozku, podobně jako posilování svalů působí růst některých partií těla. Studie provedená v Bostonu ukázala, že hudebníci nemají jen větší objem šedé hmoty v mozečku a více vyvinutou příslušnou část mozkové kůry, ale je u nich výraznější tzv. corpus callosum (trámec mozkový), který má za úkol levou a pravou část mozku spojovat. Hudební vnímání, vyhodnocení melodie, taktu a rytmu probíhá především ve spánkové a čelní části. Hudba aktivuje i talamus a mozeček, což jenom ukazuje, jak složité je zpracování hudebních signálů a jak velký vliv má umělecké vzdělávání na člověka. (J. Stárek, Speciál pro ZUŠ 4/2014)