Výtvarka a drama'ták - volná místa

ZUŠ Na Popelce

Hlásit se můžete ještě do studijních skupin k pí uč. Brázdové (Klikovka) a pí uč. Plačkové (Slivenec) a pí uč. Kašičkové (Klikovka a Slivenec).