Změny ve výtvarném oboru ve šk. roce 2013/2014

Výtvarný obor

Ve školním roce 2013/2014 nevyučuje p. uč. Fiala VO na pracovišti Pod Klikovkou. Žáci mají možnost se zapsat do výuky pí uč. Brázdové a Brožové. V novém školním roce nebude vybírán zvláštní příspěvek na výtvarné potřeby a úplata za vzdělávání za první pololetí bude upravena na výši 1400,- Kč.