Změny ve výuce

ZUŠ Na Popelce

HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ NAUKA za pí uč. Moniku Drdovou vyučuje p. uč. Robert Mimra

ZPĚV za pí uč. Moniku Drdovou vyučují pí uč. Marie Lišková

PŘÍČNÁ FLÉTNA za pí uč. Miroslavu Sofroňkovou vyučuje pí uč. Marie Kroužková

KLAVÍR, ZOBC. FLÉTNA za pí uč. Věru Zenkerovou vyučuje pí uč. Jitka Vašková

BICÍ za p. uč. Martina Kuzmu vyučuje p. uč. Jaroslav Noga

VÝTVARNÝ OBOR

za p. uč. Jana Fialu vyučují pí uč. Jaroslava Brázdová a Hana Brožová

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

za pí uč. Lenku Kašičkovou vyučuje pí uč. Kateřina Mikanová

SLIVENEC

klavír od 1. 10. vyučuje také pí uč. Petra Vejvodová