Hudební obor

O oboru

Naším cílem je, aby našim žákům dělala hudba v životě radost. Pedagog je u nás žákovi na této cestě partnerem a průvodcem. Žáci mohou svoje schopnosti rozvíjet jak individuálně, tak prostřednictvím souborů a skupin (máme sbor, komorní i symfonický orchestr i kapelu), své umění mohou předvést veřejných koncertech.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří absolvovali studium odborných konzervatoří, pedagogických nebo uměleckých vysokých škol. Žáci se proto mohou rozhodnout, zda se budou věnovat hudbě pouze amatérsky nebo zda je jejich metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol. V případě výrazného talentu je možné rozšířit počet vyučovacích hodin individuální výuky.

Studium hudebního oboru začíná 1-2 letým přípravným studiem, tzv. přípravkou. Děti zpravidla navštěvují v prvním pololetí pouze kolektivní výuku přípravné hudební výchovy (PHV) a v průběhu 1-2 let si vybírají studijní zaměření, které odpovídá jejich preferencím a fyzickým předpokladům. 

Základní umělecká škola Na Popelce nabízí tato studijní zaměření:
Hra na housle | viola | violoncello | kontrabas | klavír | cembalo | kytaru | basovou kytaru | zobcovou flétnu | příčnou flétnu | klarinet | saxofon | trubka | trombon | lesní roh | fagot | hoboj | bicí | sólový zpěv | sborový zpěv 

Hudba je krásný a náročný koníček, studium hudebního oboru proto vyžaduje maximální spolupráci žáka a rodičů s vyučujícím a pravidelnou samostatnou domácí přípravu.  

Školné v roce 2019/2020

Přípravné studium: 1000,- Kč   
Základní studium: 2000,- Kč

V případě, že žák studium ukončí, jeho zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit písemně na ředitelství školy. Při ukončení studia v průběhu pololetí se dle Vyhlášky o ZUV školné nevrací. Pokyn pro platbu obdržíte od Vašeho vyučujícího. 

Přijetí ke studiu

V hudebním oboru mají největší šanci na přijetí děti ve věku 5 a 6 let, které přijímáme do Přípravné hudební výchovy. U starších žáků, kde již je výběr volných míst omezen, jsou tradičně nejžádanějšími obory klavír a kytara. Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost přijetí, mějte v záloze i alternativní výběr.

Co dělat po oznámení o přijetí ke studiu?

Pokud obdržíte zprávu, že Vaše dítě bylo přijato ke studiu na Základní umělecké škola Na Popelce, budeme se na Vás těšit při zápisu, který proběhne v prvním dni nového školního roku
Žáci přípravného studia se zapíší do hodin Přípravné hudební výchovy u paní učitelky Lucie Laubové a žáci vyšších ročníků si domluví rozvrh individuální výuky se svým pedagogem. Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete do studia nenastoupit, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom místo uvolnili dalším zájemcům. Děkujeme.