Taneční obor

Co se u nás naučíte 

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, probouzí v nich smysl pro krásu tance, harmonii v duševním životě, ovlivčnuje utváření hlubšího vztahu k životu a našemu okolí.

Všem žákům poskytujeme podle jejich schopností takové odborné vzdělání, se kterým se mohou uplatnit jak v amatérských tanečních souborech různého zaměření nebo v povoláních, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem, případně  pokračovat v dalším studiu směřujícímu k profesionálnímu působení.

Průběh studia  

Studium je rozděleno do několika navazujících stupňů.

Přípravné studium: děti ve věku 5-7 let
Zde děti pomocí různých pohybových her a hravých cvičení kultivují přirozený dětský taneční projev.
Studium I. stupně: děti ve věku 7-14 let, 7 ročníků
Studium II. stupně: děti ve věku 14-18 let, 4 ročníky


Kontakty 

Výuka probíhá ve 2 sálech v budově Pod Klikovkou 13, Praha 5 (vila v zahradě v tichém prostředí, ulice jednosměrná od Plzeňské ulice)
Tel.: 257 220 469

Vyučující:
Mgr. Jana Molíková | tel.: 603 313 338, e-mail: jana.mol@seznam.cz
MgA. Lenka Tretiagová | tel.: 606 754 666, e-mail: tretiag@volny.cz 

Něco navíc

ZUŠ Na Popelce nabízí v tanečním oboru navíc pro velmi talentované žáky výběrové soubory:

Pro žáky II. stupně a dospělé soubor historického tance SALTUM DARE (saltum-dare.webnode.cz), který sdružuje zejména zájemce o historii – z největší části z renesančního období. Jeho členové se prezentují na dobových akcích, hradech a zámcích.

Pro děti I. a II. stupně TANEČNÍ STUDIO LIGHT, z.s. (www.tanecnistudiolight.cz) zabývající se především tanečním a pohybovým divadlem, které prezentuje práci vybraných dětí ve spolupráci s profesionálními umělci.

Práce ve výběrových souborech přináší nutnost finančních příspěvků nad rámec školného pro pokrytí vyšších nároků např. na kostýmy, u TSL i na pronájmy, profesionály aj.

Školné

Přípravné studium: 1000,-Kč / pololetí

I. a II. stupeň: 1200,-Kč / pololetí

Žáci souboru Taneční studio Light hradí navíc členský příspěvek spolku Taneční studio Light, který pokrývá náklady na nadstandarní pokrytí výuky. Více informací získáte při zápisu do souboru.

 

 

Přiložené soubory