Join and Make a Change - ERASMUS+

Logo JiMaCLogo EU

»Join in and Make a Change« je projekt spolufinancovaný Evropskou unií zaměřený na využití dramatické výchovy jako prostředku pro inkluzivní vzdělávání. Cílem projektu je pomoci pedagogům lépe začlenit znevýhodněné děti a snáze se vypořádat s rozmanitostí v kolektivech, se kterými se během své praxe setkávají.

Na projektu se podílejí čtyři partnerské organizace: Základní umělecká škola Na Popelce 18, Praha 5, slovinská organizace Taka tuka, řecká Sxedia Stin Poli a polský Innocamp. Tyto organizace společně pracují na průzkumech, propagaci a zavádění metod dramatické výchovy jako efektivního nástroje pro inkluzivní vzdělávání.

Hlavní rolí naší školy v tomto projektu je poskytnutí odborných znalostí a dovedností v oblasti dramatické výchovy, která má v České republice narozdíl od ostatních evropských zemí dlouhodobou tradici a zakotvení ve vysokoškolském kurikulu. Společně s ostatními organizacemi vytvoříme tréninkový kurz pro pedagogy, provedeme průzkum, abychom ověřili dopad metod dramatické výchovy na míru inkluze a vytvoříme evropskou síť školených učitelů – ambasadorů pro inkluzivní vzdělávání. Dále zorganizujeme divadelní festivaly a konference v každé zúčastněné zemi.

Výsledkem projektu bude mnoho praktických výstupů pro pedagogy, sborník příspěvků ze symposia pořádaného ve Slovinsku, výukové materiály založené na metodách dramatické výchovy, praktické tipy pro učitele, osnovy kurzu pro pedagogy, 4 strukturovaná dramata zaměřená na evropské kulturní dědictví, praktická příručka pro pedagogy a sborník doporučení pro klíčové osoby ovlivňující české školství.

Oficiální stránky projektu naleznete na adrese https://www.joininandmakeachange.com/home.

V první fázi projektu se věnujeme průzkumu stavu inkluze na českých školách, jedním z našich poznatků jsou i tyto dva reporty: