Literárně - dramatický obor

LDO | Program LDO | Projekt Comenius | Projekty LDO | Představení LDO

Co znamená literárně-dramatický obor

Znamená to, že některé třídy jsou zaměřeny více na literární činnost, jiné na divadlo a další na loutkové divadlo. V současné době je naše zaměření divadelní.

offenklik

Co se u nás děje

Každý věk má svou skupinu, která se schází pravidelně každý týden, a v té se všichni společně věnujeme hrám a cvičením, základům pohybové a hlasové techniky, základům herectví a práci na divadelním představení. Vše je úměrné věku dětí - mládeže - dospělých.

Kde hrajeme naše představení

Hrajeme samozřejmě pro veřejnost, dále podle věku skupiny pro školy, na divadelních festivalech (jeden z nich každoročně náš divadelní obor ZUŠ pořádá), po naší republice i v zahraničí.

Jak velké jsou naše skupiny

Většinou kolem 10 žáků / studentů.

V jakém věku máme žáky a studenty

V tomto školním roce od 5 do 18 let.

Lze se k nám přihlásit?

V současné době ano, a to do většiny věkových skupin.

Kontakty

Divadelní sál sídlí v budově ZUŠ Pod Klikovkou 13 Praha 5 (vedle parku Klamovka).

Tel.: 257 220 469 (pondělí - čtvrtek, 15-19h)
E-mail: skola@zusnapopelce.cz

Vyučující: MgA. Lucie Švábová (777 261 977) a Mgr. Radka Svobodová (604 801 818)

Přiložené soubory